تبلیغات
کوله پشتی - امید

نویسنده :ساسان
تاریخ:یکشنبه 6 فروردین 1391-04:14 ب.ظ

امید

امید یک واژه است.مفهوم آن را انسان تعریف میکندولغت امید به طور مجرد معنی ندارد.دلیلی ندارد امید نداشته باشم،برای هرکسی که از طبیعت خود خارج نشده باشد اینگونه است.اگر درخت زبان داشت بعید بود که در جواب سوال آیا شما امروز امید دارید که رشد بکنید؟بگوید،ای...حالا ببینیم چه میشود.قانونی که در طبیعت وجود دارد که همه چیز در حال شدن است.در این شدن امید وجود دارد.گاهی نا هنجاری هایی پیش می آید که امید را به وقفه می اندازد.

حسین علیزاده-مصاحبه با هفته نامه آسمان